กติกากีฬาเซปักตะกร้อ อัพเดตปัจจุบัน

กติกากีฬาเซปักตะกร้อ

กติกากีฬาเซปักตะกร้อ 2023 กีฬาตะกร้อเป็นกีฬาที่มีต้นกำเนิดมาจากประเทศทางแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นกีฬาชนิดหนึ่งในกีฬาชนิดของการใช้เท้ กีฬาตะกร้อมีการแข่งขันในรูปแบบต่างๆ เช่น แข่งขันตะกร้อระดับชาติ แข่งขันในเทศประเทศ และการแข่งขันในระดับสากล กีฬาตะกร้อ เป็นกีฬาที่ได้รับความเป็นที่นิยมในหลายประเทศทั่วโลก วันนี้เราจะไปรู้จักกับกติกาของกีฬาเซปักตะกร้อ ว่ามีอะไรบ้างไปพร้อม ๆ กัน

ข้อ 1. สนามแข่งขันตะกร้อ (THE COURT)

1.1 สนามแข่งขันมีพื้นที่ความยาว 13.40 เมตร และกว้าง 6.10 เมตร และต้องไม่มีสิ่งกีดขวางใดๆ ที่สูงขึ้นจากพื้นสนามไปยังสูงสุด 8 เมตร พื้นสนามไม่ควรเป็นหญ้าหรือทราย

1.2 เส้นสนามที่เป็นขอบเขตของสนามต้องมีขนาดไม่กว้างกว่า 4 เซนติเมตร และต้องตีเส้นจากขอบนอกเข้าสู่สนาม และถือว่าเส้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของพื้นสนาม และเส้นเขตสนามทุกเส้นต้องห่างจากสิ่งกีดขวางอย่างน้อย 3 เมตร

1.3 เส้นกลางของสนามมีความกว้าง 2 เซนติเมตร และแบ่งพื้นที่ของสนามออกเป็นด้านซ้ายและด้านขวาเท่าๆ กัน

1.4 เส้นเสี้ยววงกลมที่มุมสนามของแต่ละด้านต้องมีจุดศูนย์กลางที่อยู่ที่กึ่งกลางของเส้นกลาง และตัดกับเส้นขอบนอกของเส้นข้าง และเส้นเสี้ยววงกลมทั้งสองด้านต้องมีรัศมี 90 เซนติเมตร และตีเส้นขนาดความกว้าง 4 เซนติเมตร นอกเขตรัศมี 90 เซนติเมตร

1.5 วงกลมเสิร์ฟต้องมีรัศมี 30 เซติเมตร โดยวัดจากขอบด้านนอกของเส้นหลังเข้าสู่สนามยาว 2.45 เมตร และวัดจากเส้นข้างเข้าสู่สนามยาว 3.05 เมตร และตรงจุดตัดของเส้นหลังและเส้นข้างเป็นจุดศูนย์กลาง และตีเส้นวงกลมขนาดความกว้าง 4 เซนติเมตร นอกเขตรัศมี 30 เซนติเมตร

ข้อ 2. เสา (THE POST) กฎตะกร้อ

1.1 สนามแข่งขันมีพื้นที่ความยาว 13.40 เมตร และกว้าง 6.10 เมตร และต้องไม่มีสิ่งกีดขวางใดๆ ที่สูงขึ้นจากพื้นสนามไปยังสูงสุด 8 เมตร พื้นสนามไม่ควรเป็นหญ้าหรือทราย

1.2 เส้นสนามที่เป็นขอบเขตของสนามต้องมีขนาดไม่กว้างกว่า 4 เซนติเมตร และต้องตีเส้นจากขอบนอกเข้าสู่สนาม และถือว่าเส้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของพื้นสนาม และเส้นเขตสนามทุกเส้นต้องห่างจากสิ่งกีดขวางอย่างน้อย 3 เมตร

1.3 เส้นกลางของสนามมีความกว้าง 2 เซนติเมตร และแบ่งพื้นที่ของสนามออกเป็นด้านซ้ายและด้านขวาเท่าๆ กัน

1.4 เส้นเสี้ยววงกลมที่มุมสนามของแต่ละด้านต้องมีจุดศูนย์กลางที่อยู่ที่กึ่งกลางของเส้นกลาง และตัดกับเส้นขอบนอกของเส้นข้าง และเส้นเสี้ยววงกลมทั้งสองด้านต้องมีรัศมี 90 เซนติเมตร และตีเส้นขนาดความกว้าง 4 เซนติเมตร นอกเขตรัศมี 90 เซนติเมตร

1.5 วงกลมเสิร์ฟต้องมีรัศมี 30 เซติเมตร โดยวัดจากขอบด้านนอกของเส้นหลังเข้าสู่สนามยาว 2.45 เมตร และวัดจากเส้นข้างเข้าสู่สนามยาว 3.05 เมตร และตรงจุดตัดของเส้นหลังและเส้นข้างเป็นจุดศูนย์กลาง และตีเส้นวงกลมขนาดความกว้าง 4 เซนติเมตร นอกเขตรัศมี 30 เซนติเมตร

ข้อ 3. ตาข่าย (THE NET)

3.1 ตาข่ายควรทำด้วยเชือกหรือไนล่อนที่มีความแข็งแรงเพียงพอ มีรูตาข่ายกว้าง 6-8 เซนติเมตร และมีความกว้างของผืนตาข่ายอย่างน้อย 70 เซนติเมตร โดยมีแถบที่ทำเป็นวัสดุขนาดความกว้าง 5 เซนติเมตร อยู่ที่ด้านข้างของตาข่ายทั้งสองด้านตรงกับแนวเส้นข้างที่เรียกว่า “แถบแสดงเขตสนาม”

3.2 ตาข่ายควรมีแถบหุ้มขนาดกว้าง 5 เซนติเมตรทั้งด้านบนและด้านล่าง โดยใช้ลวดหรือเชือกไนล่อนที่มีคุณภาพดีผ่านแถบและขึงตาข่ายให้ตึงเหนือระดับเสา โดยวัดความสูงของตาข่ายจากพื้นไปสู่ส่วนบนที่กึ่งกลางสนาม มีความสูง 1.52 เมตร (สำหรับผู้หญิง 1.42 เมตร) และวัดความสูงของตาข่ายที่เสาทั้งสองด้าน มีความสูง 1.55 เมตร (สำหรับผู้หญิง 1.45 เมตร)

ข้อ 4 ลูกตะกร้อ (ลูกตะกร้อ)

ลูกตะกร้อต้องมีลักษณะเป็นลูกทรงกลมที่ทำด้วยหวายหรือใยสังเคราะห์ชั้นเดียว มี 12 รูและ 20 จุดตัดไขว้ หากทำด้วยหวายจะต้องมีจำนวนเส้นรอบวงอยู่ในช่วง 9-11 เส้น ขนาดของเส้นรอบวงต้องไม่น้อยกว่า 42 เซนติเมตรและไม่เกิน 44 เซนติเมตร (สำหรับผู้หญิง 43-45 เซนติเมตร) น้ำหนักก่อนใช้แข่งขันต้องไม่น้อยกว่า 170 กรัมและไม่เกิน 180 กรัม (สำหรับผู้หญิง 150-160 กรัม)

ข้อ 5 ผู้เล่น (Player)

5.1 การแข่งขันมีทีมเดียวประกอบไปด้วยผู้เล่นทั้งหมด 3 คน

5.2 ในทีมผู้เล่น คนหนึ่งจะเป็นผู้เสิร์ฟและอยู่ด้านหลัง มีชื่อเรียกว่า “ผู้เสิร์ฟ” (SERVER)

5.3 คนอีกสองคนจะอยู่ด้านหน้า คนหนึ่งอยู่ด้านซ้ายและคนหนึ่งอยู่ด้านขวา คนที่อยู่ด้านซ้ายเรียกว่า “หน้าซ้าย” (LEFT INSIDE) และคนที่อยู่ด้านขวาเรียกว่า “หน้าขวา” (RIGHT INSIDE)

ข้อ 6 เครื่องแต่งกายของผู้เล่น กติกากีฬาเซปักตะกร้อ

6.1 สำหรับผู้ชาย จะต้องสวมเสื้อยืดและกางเกงขาสั้น (สำหรับผู้หญิงให้สวมเสื้อยืดคอกลมที่มีแขนและกางเกงขาสั้นที่มีความยาวถึงเข่า) และรองเท้ากีฬาพื้นยาง ห้ามผู้เล่นสวมสิ่งอื่นใดที่อาจเป็นอันตรายต่อฝ่ายตรงข้ามในระหว่างการแข่งขัน ในกรณีที่อากาศหนาวอนุญาตให้ผู้เล่นสวมเสื้อชุดวอร์มแข่งขันได้

6.2 ส่วนต่างๆของเครื่องแต่งกายของผู้เล่นถือเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายและเสื้อจะต้องอยู่ในกางเกงตลอดเวลาการแข่งขัน

6.3 สิ่งใดก็ตามที่ช่วยเร่งความเร็วของลูกตะกร้อหรือช่วยในการเคลื่อนที่ของผู้เล่นไม่อนุญาตให้ใช้

6.4 หัวหน้าทีม (กัปตัน) จะต้องใส่ปลอกแขนที่แขนเสื้อด้านซ้าย

6.5 เสื้อของผู้เล่นทุกคนจะต้องมีหมายเลขที่แสดงด้านหลังให้เห็นชัดเจน ให้แต่ละทีมใช้หมายเลข 1-15 เท่านั้น โดยมีขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 19 เซนติเมตร และกำหนดให้ผู้เล่นมีหมายเลขเดียวตลอดการแข่งขัน (ทัวร์นาเมนต์)

ข้อที่ 7 การเปลี่ยนตัวผู้เล่น (การเปลี่ยนตัว)

7.1 ในทีมชุด ผู้เล่นแต่ละคนที่ลงแข่งขันในทีมใดแล้ว จะไม่มีการแข่งขันซ้ำในทีมอื่นอีก

7.2 การเปลี่ยนตัวผู้เล่นจะกระทำในเวลาใดก็ได้ โดยผู้จัดการทีมยื่นขอต่อ กรรมการผู้ชี้ขาด( Official Referee ) เมื่อลูกตะกร้อไม่ได้อยู่ในการเล่น

7.3 ในการแข่งขันแต่ละครั้ง ให้แต่ละทีมมีผู้เล่นสำรองได้ไม่เกิน 2 คนนอกเหนือจากผู้เล่น 3 คนที่เริ่มเล่นในสนามและสามารถทำการเปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 2 ครั้งในแต่ละเซ็ท

7.4 ถ้ามีผู้เล่นเกิดการบาดเจ็บและไม่สามารถทำการแข่งขันต่อไปได้ ทีมสามารถเปลี่ยนตัวผู้เล่นได้หากยังไม่ได้ใช้สิทธิในการเปลี่ยนตัว แต่หากทีมเปลี่ยนตัวครบ 2 ครั้งในเซ็ทเดียวกัน การแข่งขันจะถูกยุติและทีมนั้นจะถือว่าแพ้ในการแข่งขัน

7.5 หากผู้เล่นได้รับบัตรแดง จะถูกลงโทษให้ออกจากการแข่งขัน ทีมสามารถเปลี่ยนตัวผู้เล่นได้หากยังไม่ได้ใช้สิทธิในการเปลี่ยนตัว แต่หากทีมเปลี่ยนตัวครบ 2 ครั้งในเซ็ทเดียวกัน การแข่งขันจะถูกยุติและทีมนั้นจะถือว่าแพ้ในการแข่งขัน

7.6 หากมีผู้เล่นน้อยกว่า 3 คน การแข่งขันจะถูกยุติและทีมนั้นจะถือว่าแพ้ในการแข่งขัน

ข้อ 8 เจ้าหน้าที่ในกีฬาเซปักตะกร้อประกอบด้วยบทบาทต่าง ๆ ดังนี้

8.1 กรรมการประจำสนาม จำนวน 1 คน (เจ้าหน้าที่ผู้ตัดสินหลัก)

8.2 กรรมการผู้ตัดสิน จำนวน 2 คน (ผู้ตัดสินหลัก 1 คน และผู้ช่วยผู้ตัดสิน 1 คน)

8.3 ผู้กำกับเส้น จำนวน 6 คน (ผู้กำกับเส้นข้าง 4 คน และผู้กำกับเส้นหลัง 2 คน)

ข้อ 9 เกี่ยวกับการเสี่ยงและการอบอุ่นร่างกายในการแข่งขัน (การโยนเหรียญและการอุ่นเครื่อง)

ก่อนที่การแข่งขันจะเริ่มต้น ผู้ตัดสินจะทำการโยนเหรียญเพื่อเสี่ยงโชค ผู้ชนะในการเสี่ยงโชคจะได้รับสิทธิ์ในการเลือกว่าจะเริ่มเล่นหรือเลือกฝั่งสนาม ทีมที่ได้รับสิทธิ์จะได้รับเวลาอบอุ่นร่างกายในสนามเป็นเวลา 2 นาที และต่อมาจะเป็นคิวของทีมที่เหลือ โดยใช้ลูกตะกร้อที่ใช้ในการแข่งขัน และอนุญาตให้มีบุคคลอื่นอยู่ในสนามได้ไม่เกิน 5 คน

ข้อที่ 10 เกี่ยวกับการเริ่มเล่นและการส่งลูก (การเริ่มการแข่งขันและการส่งลูก)

10.1 การแข่งขันจะมีการดำเนินการโดยผู้ตัดสินหนึ่งคนที่เป็นตำแหน่ง Match Referee อยู่ที่ปลายตาข่ายของสนาม และมีผู้ช่วยผู้ตัดสินหนึ่งคนอยู่ที่ตรงกันข้ามผู้ตัดสิน นอกจากนี้ยังมีกรรมการประจำสนามหนึ่งคนอยู่ด้านหลังผู้ตัดสิน และมีผู้กำกับเส้นสองคน โดยคนหนึ่งอยู่ทางเส้นข้างด้านขวามือของผู้ตัดสิน และอีกคนหนึ่งอยู่ทางเส้นข้างด้านซ้ายมือของผู้ตัดสิน

10.2 ผู้ตัดสินจะได้รับความช่วยเหลือจากกรรมการผู้ชีขาด (Official Referee) ที่อยู่นอกสนาม ทีมที่ได้รับสิทธิ์ในการเสิร์ฟก่อนจะเสิร์ฟติดต่อกัน 3 ครั้ง ในขณะที่ทีมอีกฝ่ายหนึ่งก็จะได้สิทธิ์ในการเสิร์ฟในลักษณะเดียวกัน หลังจากนั้นจะสลับกันเสิร์ฟทุก ๆ 3 คะแนน ไม่ว่าฝ่ายใดจะได้คะแนนหรือเสียคะแนนการดิวส์ เมื่อทั้งสองทีมทำคะแนนได้เท่ากันที่ 14 – 14 การเสิร์ฟจะสลับกันทุกคะแนนทีมที่เป็นฝ่ายรับจากการเริ่มเล่นในเซ็ตใดก็ตาม จะเป็นฝ่ายเริ่มเสิร์ฟก่อนในเซ็ตต่อไปและจะต้องเปลี่ยนแดนก่อนเริ่มการแข่งขันในแต่ละเซ็ต การเสิร์ฟจะสลับกันทุกคะแนนทีมที่เป็นฝ่ายรับจากการเริ่มเล่น

ข้อ 11 การเริ่มเล่นและการส่งลูก (THE START OF PLAY & SERVICE) กติกากีฬาเซปักตะกร้อ

11.1 การเริ่มเล่นจะเริ่มด้วยการส่งลูกจากฝ่ายที่ต้องส่งลูกก่อนในเซตที่ 1 หากทีมชนะในเซตที่ 1 จะได้รับสิทธิ์ในการเลือกการเสิร์ฟในเซตที่ 2

11.2 เมื่อกรรมการผู้ตัดสินกดคะแนนแล้วถือว่าการเล่นเริ่มขึ้น ผู้โยนลูกตะกร้อต้องโยนลูกออกไปให้ผู้เสิร์ฟเพื่อเริ่มการเสิร์ฟ หากผู้โยนโยนลูกตะกร้อออกไปก่อนที่กรรมการผู้ตัดสินกดคะแนนต้องโยนใหม่และจะต้องเตือนผู้โยนคนนั้น

11.3 ระหว่างการเสิร์ฟ เมื่อผู้เสิร์ฟเตะลูกตะกร้อแล้ว ผู้เล่นทุกคนสามารถเคลื่อนที่ได้ในแดนของตนเอง

11.4 การเสิร์ฟที่ถูกต้องคือเมื่อลูกตะกร้อข้ามไปยังฝ่ายตรงข้ามในแถบแสดงเขตสนาม ไม่ว่าจะสัมผัสตาข่ายหรือไม่ก็ตาม และตกสู่พื้นอยู่ในขอบเขตสนาม

ข้อ 12 การผิดกติกา (FAULTS)

12.1 สำหรับผู้เล่นฝ่ายเสิร์ฟ ระหว่างการเสิร์ฟ

12.1.1 ผู้เล่นหน้า: คนที่โยนลูกกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งโดยไม่โยนลูกให้ผู้เสิร์ฟเตะส่งลูก เช่น โยนลูกเล่น เคาะลูกเล่น โยนลูกให้ผู้เล่นหน้าอีกคนหนึ่ง ฯลฯ หลังจากผู้ตัดสินคะแนนแล้ว

12.1.2 ผู้เล่นหน้า: ยกเท้า หรือเหยียบเส้น หรือถูกตาข่ายหรือส่วนของร่างกายล้ำเข้าไปในแดนฝ่ายตรงข้ามขณะที่โยนส่งลูก

12.1.3 ผู้เสิร์ฟ: กระโดดเสิร์ฟในขณะเตะส่งลูก

12.1.4 ผู้เสิร์ฟ: ไม่ได้เตะลูกที่ผู้โยนโยนไปให้เพื่อเสิร์ฟ

12.1.5 ลูกตะกร้อถูกผู้เล่นคนอื่นก่อนข้ามตาข่าย

12.1.6 ลูกตะกร้อข้ามตาข่ายแล้วตกนอกเขตพื้นที่สนาม

12.1.7 ลูกตะกร้อไม่ข้ามตาข่าย

12.2 สำหรับผู้เล่นฝ่ายรับระหว่างการเสิร์ฟ: การกระทำที่ทำให้ผู้เสิร์ฟสูญเสียสมาธิหรือรบกวนด้วยเสียงหรือการร้องตะโกน

12.3 สำหรับผู้เล่นทั้งสองฝ่ายระหว่างการแข่งขัน:

12.3.1 ถูกลูกตะกร้อในแดนฝ่ายตรงข้าม

12.3.2 ส่วนใดของร่างกายล้ำเข้าไปในแดนฝ่ายตรงข้าม ยกเว้นการเคลื่อนไหวต่อเนื่อง (FOLLOW THROUGH) หลังการเล่นลูก

12.3.3 เล่นลูกเกินกว่า 3 ครั้ง

12.3.4 ลูกถูกมือหรือแขน

12.3.5 หยุดลูกหรือยึดลูกไว้ใต้แขน ระหว่างขาหรือลำตัว

12.3.6 ส่วนใดของร่างกายหรืออุปกรณ์ของเครื่องแต่งกายผู้เล่น เช่น รองเท้า เสื้อ ผ้าพันศีรษะ ฯลฯ ถูกตาข่ายหรือเสาหรือเก้าอี้ผู้ตัดสิน หรือตกลงบนพื้นที่ฝ่ายตรงข้าม

12.3.7 ลูกตะกร้อถูกเพดานหลังคาหรือผนังหรือสิ่งกีดขวางอื่น

12.3.8 ผู้เล่นถ่วงเวลาโดยเจตนา

ข้อ 13 การนับคะแนน (SCORING SYSTEM)

13.1 ในการแข่งขันวอลเลย์บอลไม่ว่าจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟหรือฝ่ายรับ หากมีการทำผิดกติกา (FAULT) ฝ่ายตรงข้ามจะได้คะแนนทันทีและจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟต่อไป

13.2 ทีมที่ชนะการแข่งขันในแต่ละเซต จะต้องทำคะแนนได้ 21 คะแนน แต่ถ้าคะแนนเท่ากันที่ 20-20 ผู้ชนะ จะต้องมีคะแนนต่างกัน 2 คะแนน และคะแนนสูงสุดไม่เกิน 25 คะแนน เมื่อคะแนน 20 เท่า ผู้ตัดสินต้องขานว่า “ดิวส์คู่ไม่เกิน 25 แต้ม”

13.3 การแข่งขันจะต้องชนะกัน 2 เซต โดยมีการพักเป็นเวลา 2 นาที ระหว่างเซต

13.4 ถ้าแต่ละทีมชนะกันทีมละ 1 เซต จะต้องทำการแข่งขันในเซตที่ 3 ซึ่งเรียกว่า “ไทเบรค” (TIEBREAK) โดยแข่งขันให้ได้คะแนน 15 แต้ม แต่ถ้าคะแนนเท่ากันที่ 14-14 ผู้ชนะจะต้องมีคะแนนต่างกัน 2 แต้ม และคะแนนสูงสุดไม่เกิน 17 แต้ม เมื่อคะแนน 14 เท่า ผู้ตัดสินต้องขานว่า “ดิวส์คู่ไม่เกิน 17 แต้ม”

13.5 ก่อนเริ่มการแข่งขันในเซตที่ 3 ผู้ตัดสินต้องทำการเสี่ยง ผู้ชนะในการเสี่ยงจะมีสิทธิเลือกการเสิร์ฟ และให้มีการเปลี่ยนแดนเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทำคะแนนได้ 8 แต้ม

ข้อ 14 การขอเวลานอก (TIME OUT)

แต่ละทีม (REGU) สามารถขอเวลานอกได้เซตละ 1 ครั้ง โดยให้ผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอนขอเวลานอกต่อกรรมการผู้ตัดสิน เมื่อลูกตะกร้อไม่ได้อยู่ในการเล่น และให้มีบุคคลในระหว่างการขอเวลานอกได้ 5 คน ที่บริเวณท้ายสนามของแต่ละด้าน

ข้อ 15 อุบัติเหตุและการหยุดการแข่งขัน (TEMPORARY SUSPENSION OF PLAY)

15.1 กรรมการผู้ตัดสินสามารถหยุดการแข่งขันได้ไม่เกิน 5 นาที เมื่อมีสิ่งกีดขวางหรือรบกวนการแข่งขัน หรือเมื่อผู้เล่นเกิดการบาดเจ็บ และต้องได้รับการดูแลทันที

15.2 การหยุดพักสำหรับผู้เล่นที่ได้รับบาดเจ็บจะถือเป็นเวลานอกสำหรับการบาดเจ็บ อนุญาตให้หยุดพักการแข่งขันได้ไม่เกิน 5 นาที หลังจากหยุดพัก 5 นาทีแล้ว ผู้เล่นคนนั้นไม่สามารถทำการแข่งขันต่อไปได้ จะต้องมีการเปลี่ยนตัวผู้เล่น ถ้าหากได้มีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นแล้ว ทีมนั้นจะถูกตัดสิทธิ์และถือว่าแพ้ในการแข่งขันนี้ ในขณะที่ทีมตรงข้ามจะได้รับชัยชนะในการแข่งขันครั้งนี้

15.3 ในระหว่างการหยุดการแข่งขัน ผู้เล่นทุกคนต้องอยู่ในสนามแข่งขัน และไม่อนุญาตให้ดื่มน้ำหรือได้รับการช่วยเหลือใดๆ

ข้อ 16 วินัยและมารยาทในการแข่งขัน (DISCIPLINE)

16.1 ผู้เล่นทุกคนต้องปฏิบัติตามกติกาการแข่งขัน

16.2 ในระหว่างการแข่งขัน ผู้ที่เป็นหัวหน้าทีมเท่านั้นที่สามารถติดต่อหรือสอบถามกับกรรมการผู้ตัดสินได้

ข้อ 17 ความผิดและบทลงโทษ (PENALTY)

17.1 ความผิดที่ถูกตักเตือน

ผู้เล่นที่กระทำผิดจะถูกเตือนและได้รับบัตรเหลืองใน 6 กรณีดังต่อไปนี้

17.1.1 ปฏิบัติตนไม่มีน้ำใจนักกีฬา

17.1.2 แสดงพฤติกรรมและการพูดที่ไม่สุภาพ

17.1.3 ไม่ปฏิบัติตามกฎและกติกาการแข่งขัน

17.1.4 ถ่วงเวลาการแข่งขัน

17.1.5 เข้าหรือออกนอกสนามโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ตัดสิน

17.1.6 เจตนาเดินออกจากสนามโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ตัดสิน

17.2 ความผิดที่ถูกให้ออกจากการแข่งขัน

ผู้เล่นที่กระทำความผิดให้ออกจากการแข่งขันและได้รับบัตรแดงมี 5 กรณี ดังต่อไปนี้

17.2.1 กระทำผิดกติกาอย่างรุนแรง

17.2.2 ประพฤติผิดรุนแรงโดยเจตนาทำให้คู่ต่อสู้บาดเจ็บ

17.2.3 ถ่มน้ำลายใส่ฝ่ายตรงข้ามหรือผู้อื่น

17.2.4 ทำความผิดอย่างรุนแรงโดยสบประมาทหรือดูถูกและแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมต่อฝ่ายตรงข้าม

17.2.5 ได้รับการเตือนด้วยบัตรเหลืองเป็นครั้งที่ 2 ในการแข่งขันครั้งนั้น

17.3 ผู้เล่นที่กระทำผิดถูกตักเตือนหรือให้ออกจากการแข่งขัน ไม่ว่าจะเป็นความผิดทั้งในหรือนอกสนามแข่งขัน ที่กระทำต่อคู่แข่งขัน ผู้เล่นฝ่ายเดียวกัน กรรมการผู้ตัดสิน ผู้ช่วยผู้ตัดสิน หรือบุคคลอื่นๆ ให้พิจารณาลงโทษตามความผิดที่ได้กระทำขึ้น

ข้อ 18 ความผิดของเจ้าหน้าที่ทีม (MISCONDUCT OF TEAM OFFICIALS)

ในระหว่างการแข่งขัน หากทีมหรือเจ้าหน้าที่คนใดกระทำผิดเกี่ยวกับทางวินัยและมารยาท ทั้งในและนอกสนามแข่งขัน เจ้าหน้าที่ทีมหรือทีมนั้นๆ จะต้องถูกพิจารณาลงโทษทางวินัย และมารยาท

สรุปกติกาใหม่ตะกร้อ
  1. หาผู้ชนะโดยใช้ระบบการเล่น 3 ใน 5 เซ็ต เซ็ตละ 15 คะแนน มีเพดานแต่ละเซ็ตที่ 17 คะแนน จากเดิมที่เล่นแบบ 2 ใน 3 เซ็ต เซ็ตละ 21 คะแนน การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะทำให้แต้มในแต่ละเซ็ตสั้นลง เพิ่มโอกาสการชนะให้ทีมที่เป็นรอง โดยเฉพาะฝั่งยุโรปที่เครื่องร้อนเร็วและถนัดในเกมสั้น
  2. แต่ละทีมจะได้สิทธิ์เสิร์ฟลูกติดต่อกัน 3 แต้ม และผลัดกันเสิร์ฟจนจบเซ็ต กติกานี้จะลดความได้เปรียบของชาติที่มีตัวเสิร์ฟเก่งๆ โดยเฉพาะทีมชาติไทย ซึ่งถ้าเป็นกติกาเดิมทีมใดมีตัวเสิร์ฟที่ดีก็อาจทำแต้มได้ 10 แต้มรวด ทั้งนี้ยังทำให้เกมสนุกขึ้นเพราะผู้ชมจะได้ดูทั้งการรุกและรับของแต่ละทีมด้วย
  3. แต่ละเซ็ตสามารถเปลี่ยนผู้เล่นได้ 2 คน ซึ่งจากเดิมเราแทบจะไม่ค่อยเห็นการเปลี่ยนตัวระหว่างการเล่นเลย เมื่อมีกติกานี้ทำให้แต่ละทีมต้องพัฒนารูปแบบการเล่นให้หลากหลายทั้งเกมรับ และรุกเพื่อแก้เกมของคู่ต่อสู้

ติดตามเรื่องตะกร้อเพิ่มเติม :: กีฬาตะกร้อ

ติดตามประวัตินักตะกร้อได้ที่ :: ประวัติพรชัย เค้าแก้ว

ขอบคุณข้อมูลจาก : กติกาตะกร้อ19ข้อ

#กติกาตะกร้อ
#กติกากีฬาตะกร้อ
#กติกาของตะกร้อ
#กฎตะกร้อ
#กฎของตะกร้อ
#กติกา กีฬา ตะกร้อ
#กติกา เซปักตะกร้อ
#กฎกติกาตะกร้อ 19 ข้อ
#กติกา การ เล่น เซปักตะกร้อ