กติการเล่น กีฬาตะกร้อ 2 คน

กติการเล่น กีฬาตะกร้อ 2 คน

           กีฬาตะกร้อ 2 คน เป็นกีฬาที่เล่นโดยผู้เล่น 2 คนต่อทีม บนสนามสี่เหลี่ยมผืนผ้า ผู้เล่นจะต้องใช้เท้า ศีรษะ หรือลำตัวสัมผัสลูกตะกร้อ พยายามส่งลูกให้ข้ามตาข่ายไปยังฝั่งตรงข้าม โดยไม่ให้ลูกตกลงสู่พื้นสนาม ซึ่งวันนี้เราจะมานำเสนอ กติการเล่น กีฬาตะกร้อ 2 คน เนื่องจากมีการแพร่หลายอยา่างมาก ในปัจจุบัน

กติกาของกีฬาตะกร้อ 2 คน มีดังนี้

 • สนามแข่งขันมีขนาดกว้าง 13.40 เมตร ยาว 6.10 เมตร แบ่งครึ่งด้วยตาข่ายสูง 1.42 เมตร
 • ผู้เล่นแต่ละทีมมี 2 คน ผู้เล่นแต่ละคนสามารถสัมผัสลูกตะกร้อได้ด้วยเท้า ศีรษะ หรือลำตัวเท่านั้น
 • ฝ่ายใดทำคะแนนได้ก่อนหรือมากกว่าเมื่อจบการแข่งขัน ฝ่ายนั้นชนะ
 • การแข่งขันแบ่งออกเป็น 3 เซต แต่ละเซตมีคะแนนสูงสุด 21 คะแนน หากคะแนนเท่ากัน 20-20 จะเรียกว่า “ดิวส์” ฝ่ายใดทำคะแนนได้ก่อน 2 คะแนนจะชนะเซตนั้น
 • หากผลการแข่งขันเสมอกัน 2-2 เซต จะมีการแข่งเซตที่ 3 เรียกว่า “ไทเบรก” โดยฝ่ายใดทำคะแนนได้ 6 คะแนนก่อนจะชนะเซตนั้น

ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในกีฬาตะกร้อ 2 คน มีดังนี้

 • สัมผัสลูกตะกร้อด้วยมือหรือแขน
 • สัมผัสลูกตะกร้อสองครั้งติดต่อกัน
 • สัมผัสลูกตะกร้อเกิน 3 ครั้งติดต่อกัน
 • สัมผัสลูกตะกร้อที่อยู่บนตาข่าย
 • สัมผัสลูกตะกร้อที่ตกลงมาพื้นสนาม

กีฬาตะกร้อ 2 คน เป็นกีฬาที่เล่นง่าย สนุกสนาน และสามารถเล่นได้ทุกเพศทุกวัย เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบกีฬาตะกร้อและต้องการฝึกฝนทักษะการเล่นตะกร้อ

การเผยแพร่กีฬาตะกร้อ 2 คน ให้เข้าถึงคนในชุมชน สามารถทำได้หลายวิธี ดังนี้
 • การจัดการแข่งขัน การจัดการแข่งขันกีฬาตะกร้อ 2 คนภายในชุมชน จะช่วยสร้างความสนใจและกระตุ้นให้คนในชุมชนหันมาเล่นกีฬาตะกร้อมากขึ้น การแข่งขันสามารถจัดได้หลายรูปแบบ เช่น การแข่งขันระหว่างหมู่บ้าน การแข่งขันระหว่างโรงเรียน การแข่งขันระหว่างหน่วยงาน ฯลฯ
 • การจัดฝึกอบรม การจัดฝึกอบรมสอนการเล่นกีฬาตะกร้อ 2 คนให้กับคนในชุมชน จะช่วยเพิ่มทักษะและความรู้เกี่ยวกับกีฬาตะกร้อให้กับผู้เข้าร่วมอบรม การฝึกอบรมสามารถจัดโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทย เทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นต้น
 • การประชาสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกีฬาตะกร้อ 2 คนให้กับคนในชุมชน จะช่วยสร้างความเข้าใจและรับรู้เกี่ยวกับกีฬาตะกร้อ 2 คน ประชาสัมพันธ์สามารถดำเนินการผ่านสื่อต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ สื่อออนไลน์ ฯลฯ
ตัวอย่างการเผยแพร่กีฬาตะกร้อ 2 คนของคนในชุมชน

ตัวอย่างการเผยแพร่กีฬาตะกร้อ 2 คนของคนในชุมชน เช่น

 • หมู่บ้านแห่งหนึ่งได้จัดการแข่งขันกีฬาตะกร้อ 2 คนระหว่างหมู่บ้าน เพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนในหมู่บ้าน
 • โรงเรียนแห่งหนึ่งได้จัดฝึกอบรมสอนการเล่นกีฬาตะกร้อ 2 คนให้กับนักเรียน เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะการเล่นกีฬาตะกร้อให้กับนักเรียน
 • เทศบาลแห่งหนึ่งได้จัดโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยกีฬาตะกร้อ 2 คนให้กับประชาชนในเขตเทศบาล เพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายและให้ประชาชนหันมาเล่นกีฬาตะกร้อมากขึ้น

การเผยแพร่กีฬาตะกร้อ 2 คนของคนในชุมชน จะช่วยให้กีฬาตะกร้อ 2 คนเป็นที่นิยมมากขึ้น และเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของประชาชน

ข้อแตกต่างของกีฬาตะกร้อ 2 คน กับ ตะกร้อ 3 คน คืออะไร ?

 • จำนวนผู้เล่น กีฬาตะกร้อ 2 คน มีผู้เล่น 2 คนต่อทีม ในขณะที่กีฬาตะกร้อ 3 คน มีผู้เล่น 3 คนต่อทีม
 • ตำแหน่งผู้เล่น กีฬาตะกร้อ 2 คน ผู้เล่นมีเพียง 2 ตำแหน่ง คือ ผู้เล่นตำแหน่งหน้าซ้าย และผู้เล่นตำแหน่งหน้าขวา ในขณะที่กีฬาตะกร้อ 3 คน มีผู้เล่น 3 ตำแหน่ง คือ ผู้เล่นตำแหน่งเตกอง (ผู้เสิร์ฟ) ผู้เล่นตำแหน่งหน้าซ้าย และผู้เล่นตำแหน่งหน้าขวา
 • กติกาการเล่น กติกาการเล่นของกีฬาตะกร้อ 2 คน และตะกร้อ 3 คน ส่วนใหญ่จะเหมือนกัน ยกเว้นกติกาบางอย่างที่แตกต่างออกไป เช่น
  • กีฬาตะกร้อ 3 คน ผู้เล่นตำแหน่งเตกอง จะต้องเป็นคนเสิร์ฟลูกเท่านั้น และไม่สามารถสัมผัสลูกตะกร้อได้หลังจากลูกเสิร์ฟไปแล้ว
  • กีฬาตะกร้อ 3 คน ผู้เล่นตำแหน่งหน้าซ้ายและหน้าขวา สามารถสัมผัสลูกตะกร้อได้ 3 ครั้งติดต่อกัน ในขณะที่กีฬาตะกร้อ 2 คน ผู้เล่นสามารถสัมผัสลูกตะกร้อได้เพียง 2 ครั้งติดต่อกัน
 • ทักษะการเล่น กีฬาตะกร้อ 2 คน เน้นทักษะการเล่นแบบคู่ ในขณะที่กีฬาตะกร้อ 3 คน เน้นทักษะการเล่นแบบทีม

โดยสรุปแล้ว กีฬาตะกร้อ 2 คน และ ตะกร้อ 3 คน เป็นกีฬาที่เล่นโดยผู้เล่นจำนวนคนแตกต่างกัน กติกาการเล่นส่วนใหญ่จะเหมือนกัน แต่ก็มีบางกติกาที่แตกต่างออกไป ทักษะการเล่นของทั้งสองชนิดกีฬาจึงแตกต่างกันไปด้วย

ตัวอย่างรายการตะกร้อ 2 คนชิงแชมป์ ดังนี้

 • ตะกร้อ 2 คนชิงแชมป์ประเทศไทย เป็นการแข่งขันตะกร้อ 2 คนระดับประเทศ ที่จัดขึ้นโดยสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทย การแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทชาย และประเภทหญิง แต่ละประเภทมีการแข่งขันชิงแชมป์ 1 รายการ
 • ตะกร้อ 2 คนชิงแชมป์เอเชีย เป็นการแข่งขันตะกร้อ 2 คนระดับทวีปเอเชีย ที่จัดขึ้นโดยสหพันธ์ตะกร้อเอเชีย การแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทชาย และประเภทหญิง แต่ละประเภทมีการแข่งขันชิงแชมป์ 1 รายการ
 • ตะกร้อ 2 คนชิงแชมป์โลก เป็นการแข่งขันตะกร้อ 2 คนระดับนานาชาติ ที่จัดขึ้นโดยสหพันธ์ตะกร้อนานาชาติ การแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทชาย และประเภทหญิง แต่ละประเภทมีการแข่งขันชิงแชมป์ 1 รายการ

นอกจากนี้ ยังมีรายการตะกร้อ 2 คนชิงแชมป์ในระดับภูมิภาคและระดับประเทศอื่นๆ อีกมากมาย ตัวอย่างเช่น

 • ตะกร้อ 2 คนชิงแชมป์อาเซียน เป็นการแข่งขันตะกร้อ 2 คนระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่จัดขึ้นโดยสหพันธ์ตะกร้ออาเซียน
 • ตะกร้อ 2 คนชิงแชมป์ซีเกมส์ เป็นการแข่งขันตะกร้อ 2 คนในกีฬาซีเกมส์ ที่จัดขึ้นโดยสหพันธ์กีฬาซีเกมส์
 • ตะกร้อ 2 คนชิงแชมป์มหาวิทยาลัยโลก เป็นการแข่งขันตะกร้อ 2 คนในกีฬามหาวิทยาลัยโลก ที่จัดขึ้นโดยสหพันธ์กีฬามหาวิทยาลัยโลก

การแข่งขันตะกร้อ 2 คนชิงแชมป์ เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการส่งเสริมและเผยแพร่กีฬาตะกร้อ 2 คน ให้กับคนทั่วโลกได้รู้จักและสนใจมากขึ้น

ที่มา: เซปักตะกร้อ

เพิ่มเติม: ความรู้กีฬาตะกร้อ

ติดตามเรื่องตะกร้อเพิ่มเติม: กีฬาตะกร้อ